Avís legal i Política de Privacitat

1. Informació General.

Dades generals i de contacte: OZONOAPPS SL, d’ara endavant OZONOAPPS®, amb domicili a Carrer Tres Creus nº 236, Sabadell, CIF: B67618983, amb l’activitat de fabricació i comercialització d’equips generadors d’Ozó i altres elements electrònics / elèctrics , inscrita al CNAE 4643.
E-mail: solucions@ozonoapps.com a
Telèfon: +34 608.073.880

2. Privacitat i Protecció de Dades.

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades publicat el 25 de maig 2016 (RGPD), i a l’Reglament RD-1720/2007, OZONOAPPS® l’informa que:

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Dades de Contacte de l’Responsable: amor
Nom: OZONOAPPS SL a
Domicili: Carrer Tres Creus nº 236, Sabadell.
Telèfon: +34 608.073.880 a
Correu electrònic: solucions@ozonoapps.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que ens faciliten amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin i / o facilitar als interessats i promocions de serveis del seu interès relacionades amb la nostra activitat.

Les dades es conservaran fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió, i pot sol·licitar-ho en qualsevol moment dirigint-se per correu electrònic o correu postal a l’responsable de l’Tractament. L’alta de l’tractament comptarà també amb l’aprovació expressa de l’usuari.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

En compliment de l’Reglament General de Protecció de Dades publicat el 25 de maig 2016, i a l’propi RGPD d’aplicació al maig de l’any 2018.

EL CONSENTIMENT VOLUNTARI, EXPRESSO, I PRÈVIAMENT INFORMAT de l’Interessat, atorga a OZONOAPPS® el tractament de les seves dades personals. L’interessat pot retirar el consentiment en qualsevol moment.

Aquest consentiment exprés s’obtindrà de manera que l’interessat haurà de validar la casella de consentiment de la Política de Privacitat de OZONOAPPS®, en els formularis de contacte d’aquesta pàgina web, i en alguns casos validar un mecanisme automatitzat Opt-in que s’enviarà per correu electrònic per obtenir la validació expressa de l’usuari a l’correu electrònic a què va ser registrat.

OZONOAPPS® es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal que recapti i del seu deure de guardar-així com a adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

OZONOAPPS® té l’obligació de facilitar les dades personals només a l’interessat dels mateixos, en qualsevol moment. En cas de no fer-ho l’interessat pot formular la seva queixa a ozonapps®, i / o a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

OZONOAPPS® té l’obligació de facilitar les dades personals quan per Obligació legal així li sigui requerit per l’autoritat legal competent.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

OZONOAPPS no cedeix les dades a tercers

OZONOAPPS. té l’obligació de facilitar les dades personals quan per Obligació legal així li sigui requerit per l’Autoritat legal competent.

Amb el consentiment exprés de l’interessat, OZONOAPPS. , Utilitza a el servei d’Email Màrqueting de AWeber Systems Inc, el qual està a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. – Informació disponible en https://www.aweber.com/privacy.htm a
L’única finalitat d’aquesta transferència és la gestió de les dades per a l’enviament d’informació puntual a l’interessat, relacionada amb els serveis de OZONOAPPS.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

L’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre el Tractament de les seves dades a: amor
Nom: OZONOAPPS SL a
Domicili: Carrer Tres Creus nº 236, Sabadell a
Telèfon: +34 608.073.880 a
Correu electrònic: solucions@ozonoapps.com

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en OZONOAPPS®. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. OZONOAPPS® deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si l’interessat creu que hi ha un problema amb la forma en què estan manejant les seves dades té el dret de dirigir les seves reclamacions a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

OZONOAPPS®no admet dades personals de persones que siguin menors d’edat. OZONOAPPS® s’eximeix de qualsevol responsabilitat sobre un interessat menor d’edat que hagi enviat dades personals a OZONOAPPS®.

Tota la informació que vostè. Ens faciliti haurà de ser veraç. A aquests efectes Vè. Ens garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tot cas serà Vè. L’únic responsable de totes les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a OZONOAPPS® o tercers per la informació que faciliti.

3. Propietat Intel·lectual i Industrial.

ots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de OZONOAPPS® o de tercers, sense que puguin entendre cedits cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la pàgina web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de OZONOAPPS® sense que pugui entendre que l’accés a la pàgina web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.