Generador de ozono OxyZone Mural

Generador d’Ozó OxyZone Mural L

Alimentació: 230 V

Consum: 40W

Dimensions: 300x140x100 mm

Producció: de 50 a 2.000 mg/h

Sortida: Ventilador o Compresor interm

Regulació: Temporizador digital

Caixa: Acer inox

Generador OxyZone Mural L

Depuració / Estabilització per a ambients d’interior / baixes emissions

Utilitats: Espais de fins a 200 m3 amb injecció directa a l’ambient.

Sectors: Comercial, Serveis i Domèstic.

Los generadores de ozono de nuestra gama Oxyzone mural, están construidos en robustos materiales con el fin de soportar todas las agresiones inherentes a los lugares de trabajo de estos equipos. Están diseñados para producir la inyección de ozono suficiente en espacios cerrados. Estos equipos son aptos para instalaciones de tipo comercial, sanitario y hostelería. Son de gran eficacia en cámaras de conservación.

generadores ozono cocinas

generadores ozono almacén frío

Funcionament correcte i usos dels equips

Els equips se situen en les zones estratègiques per al seu major eficàcia en depuració i sanitizado de les instal·lacions que es requereixi tractar, deixant el més protegit que sigui possible d’afectacions bacterianes, víriques, fúngiques o de qualsevol altre tipus de patogen, a el personal o clientela que transitin en elles. Hi ha diferents formes d’injectar l’ozó en masses d’aire de considerable volum, de manera que hem d’adaptar a cadascuna d’elles, segons convingui, a la instal·lació en curs en cada moment.

En instal·lacions amb distribució i canalització d’aire tractat climàticament, és aconsellable també la injecció d’ozó a través d’aquestes conduccions per diversos motius. Entre ells perquè l’amalgama i barreja de l’Ozó amb tot l’aire de les estances queda més estable i repartit. Però també per la neteja interna de les pròpies canalitzacions d’aire condicionat, de manera que ens estalviem la desinfecció anual prevista per llei.

Per a qualsevol tipus d’instal·lació, els equips d’ozonització donada la inestabilitat de l’ozó, seran sempre programats en relació als temps en que hagi d’actuar la desinfecció, depuració o desinsectació previstes, perquè l’agent s’encarregui de destruir / eliminar qualsevol font de contaminació orgànica al seu pas, de forma immediata.

Aquests equips ozonitzadors tindran una activitat que concordi amb el treball a desenvolupar en la instal·lació a tractar. La generació d’ozó és suficient i controlada per efectuar la funció que se li reclami. La injecció d’ozó és controlada en la seva concentració per no ser en cap cas nociva i sí en canvi suficient, per tal de generar la desinfecció desitjada en les instal·lacions requerides.

Aquest tractament repetit automàticament ofereix la seguretat necessària de sanejament per tal de no propagar patògens ni químics a les àrees circumdants i poder així assegurar la impossibilitat de veure afectada la salut de la ciutadania. El lloc on instal·lar els equips, s’ha d’elegir acuradament en cada instal·lació per aconseguir així la major eficàcia i seguretat implícites.

Sol·licita més informació i t’ajudarem eficaçment

generadores de ozono fabricación y diseño local

Experiència i Qualitat
Som Fabricants amb Certificació CE

generadores de ozono soluciones a medida

Solucions a mida
Atenció sempre personalitzada

    RGPD: He llegit la Informació sobre protecció de dades i dono el meu consentiment exprès pel tractament de les meves dades personals a OZONOAPPS SL.