Generadores de ozono OxyFluid bi-turbina

Generador d’Ozó OxyFluid bi-turbina

Alimentació: 230V / 380V

Consum: de 500W hasta 2.500W

Dimensions: aprox 900x500x350 mm

Producció: de 15.000 a 45.000 mg/h

Regulació: Temporizador digital

Sortida: 2 Turbines de llarg abast

Caixa: Polièster monoblock

Generador d’Ozó OxyFluid bi-turbina

Desinfecció / Estabilització amb Ozó per a ambients d’interior Grans volums.

Utilitats: Naus / espais de fins a 6000 m3 a través d’injecció en canalitzacions o directe a l’ambient.

Sectors: Industrial-Agropecuari, Públic-Mediambiental, Empreses de Climatització, Educació i Serveis.

Els generadors d’ozó de la nostra gamma Oxyfluid bi-Turbina, estan construïts en robustos materials per tal de suportar totes les agressions inherents als llocs de treball d’aquests equips. Estan dissenyats per produir la injecció d’ozó suficient en espais tancats de gran volumetria. Aquests equips són aptes per a instal·lacions de tipus industrial, comercial, sanitari, hostaleria i clubs esportius. Així mateix són de gran eficàcia en instal·lacions municipals de tot tipus.

Generadores de ozono Ámbito Privado

Àmbit Privat

Generadores de ozono Ámbito Público

Àmbit Públic

Funcionament correcte i usos dels equips d’Ozó

Els equips se situen en les zones estratègiques per al seu major eficàcia en depuració i sanitizado de les instal·lacions que es requereixi tractar, deixant el més protegit que sigui possible d’afectacions bacterianes, víriques, fúngiques o de qualsevol altre tipus de patogen, a el personal que hagi de exercir treballs en elles. Hi ha diferents formes d’injectar l’ozó en masses d’aire de considerable volum, de manera que hem d’adaptar a cadascuna d’elles, segons convingui, a la instal·lació en curs en cada moment.

En instal·lacions amb distribució i canalització d’aire tractat climàticament, és aconsellable també la injecció d’ozó a través d’aquestes canalitzacions per diversos motius. Entre ells perquè l’amalgama i barreja de l’Ozó amb tot l’aire de les estances queda més estable i repartit. Però també per la neteja interna de les pròpies canalitzacions d’aire condicionat, de manera que ens estalviem la desinfecció anual prevista per llei.

Per a qualsevol tipus d’instal·lació, els equips d’ozonització donada la inestabilitat de l’ozó, seran sempre programats en relació als temps en que hagi d’actuar la desinfecció, depuració o desinsectació previstes, perquè l’agent s’encarregui de destruir / eliminar qualsevol font de contaminació orgànica al seu pas, de forma immediata.

Aquests equips ozonitzadors tindran una activitat que concordi amb el treball a desenvolupar en la instal·lació a tractar. La generació d’ozó és suficient i controlada per efectuar la funció que se li reclami. La injecció d’ozó és controlada en la seva concentració per no ser en cap cas nociva i sí en canvi suficient, per tal de generar la desinfecció desitjada en les instal·lacions requerides.

Aquest tractament repetit automàticament ofereix la seguretat necessària de sanejament per tal de no propagar patògens ni químics a les àrees circumdants i poder així assegurar la impossibilitat de veure afectada la salut de la ciutadania. El lloc on instal·lar els equips, s’ha d’elegir acuradament en cada instal·lació per aconseguir així la major eficàcia i seguretat implícites.

Sol·licita més informació i t’ajudarem eficaçment

generadores de ozono fabricación y diseño local

Experiència i Qualitat
Som Fabricants amb Certificació CE

generadores de ozono soluciones a medida

Solucions a mida
Atenció sempre personalitzada

    RGPD: He llegit la Informació sobre protecció de dades i dono el meu consentiment exprès pel tractament de les meves dades personals a OZONOAPPS SL.