Generador de ozono Ambient Cleaner

Generador d’Ozó Ambient Cleaner

Alimentación: 230 V 50 Hz

Consum: 140 W (nominal)

Dimensions: 190x160x320 mm

Producció: 5000-10000 mg/h

Sortida: Ventilador interm

Tractament: fins a 600 m3

Generador Ambient Cleaner

Desinfecció amb ozó en espais tancats per a superfícies i el propi ambient

Utilitats: Espais de fins a 700 m3 a través d’injecció en canalitzacions o Directes a l’ambient.

Sectors: Comercial, Serveis, Educació, Sanitari i Empreses de neteja i Empreses de climatització.

Els generadors d’ozó de la nostra gamma Ambient Cleaner, estan construïts en canons projectors, amb xassís de polímers reforçats i nansa per al seu transport. Així mateix estan dissenyats per a aplicacions on es requereix tractament a volums d’aire de diferents mides, en estades de tot tipus com despatxos, menjadors, cuines, supermercats, consultes mèdiques, sales de cinema, discoteques, teatres- auditoris, aules, biblioteques, residències de la 3r edat, hotels, restaurants, gimnasos, vestuaris i altres molts i diversos espais a considerar. També aptes per a transport públic, navilis, avions, bus / autocar, metro, tren, taxi, serveis com furgó policial, ambulància, així com també per al transport frigorífic.

generadores ozono metro

generadores ozono sala espera clínica

Funcionament correcte i usos dels equips d’Ozó

Situar l’equip en un ambient lliure de pols i humitat i amb l’aire el més net possible, ja que aquest és el que alimenta l’equip i a partir d’el qual es genera ozó. Situar el generador orientat a centre de l’estança, sobre una superfície sense vibracions a mitja alçada. En aquest punt cal desallotjar l’estada a tractar, durant el doble de el temps de tractament eficaç.

És molt efectiu connectar a l’uníson un ventilador enfrontat a el generador, en el costat oposat de la sala, perquè d’aquesta manera s’amalgami l’ozó amb tot l’ambient interior a causa de la turbulència creada. La funció fisicoquímica de l’ozó, serà efectiva tant en l’ambient com en totes les superfícies que es trobin en l’estada tractada.

Altrament, pot inferir ozó a través dels circuits de ventilació de l’estada o estades a tractar. D’aquesta manera també tractem i vam desinfectar l’interior dels circuits que suporten diàriament la càrrega de la ventilació i recirculació d’aquests espais, amb la conseqüent possible aparició d’infestacions bacteriològiques, víriques o fúngiques.

Generant una turbulència interna, fem arribar aquest flux als espais que pretenem ozonizar de forma més directa i eficaç en el temps, per aconseguir un correcte tractament de les matèries que puguin provocar olors no desitjats i a el mateix temps atacar i eliminar qualsevol infestació o plaga , que pugui influir en la salut de les persones que fan servir aquests espais, laboralment o per a qualsevol altra activitat. Exemple típic: legionel·la o altres patògens.

generador OxyCity esquema ventilación ozono

El punt d’injecció de l’ozó s’ha d’elegir correctament, per tal que es produeixi el major temps de contacte entre l’aire recirculat i l’ozó generat.

Com més gran sigui el tram en què es produeix la barreja, millor serà el resultat obtingut a la sortida.

Sempre hem de connectar l’entrada de l’ozó a l’conducte de ventilació, en la mateixa direcció de l’flux d’aire per produir un correcte amalgamat de les dues substàncies.

Sol·licita més informació i t’ajudarem eficaçment

generadores de ozono fabricación y diseño local

Experiència i Qualitat
Som Fabricants amb Certificació CE

generadores de ozono soluciones a medida

Solucions a mida
Atenció sempre personalitzada

    RGPD: He llegit la Informació sobre protecció de dades i dono el meu consentiment exprès pel tractament de les meves dades personals a OZONOAPPS SL.