Tractaments amb ozó contra les infeccions a la Vinya

tractament ozo vinya

Ozó contra el Míldiu i l`Oïdi de la vinya

Les aplicacions amb ozó en la vinya són especialment indicades per al tractament i la prevenció de les infeccions causades per fongs. Les infeccions de les vinyes més comuns les trobem en les causades pel Míldiu i l’Oïdi.

En 2020 l’afectació del Míldiu a la vinya catalana va soposar unes pèrdues de gairebé el 30% del total de la collita.


L’Oïdi de la vinya

L’oïdi és una malaltia fúngica que afecta un ampli marge de plantes entre elles la vinya. L’oïdi és causat per moltes espècies diferents de fongs de l’ordre Erysiphales. És una de les malalties més fàcils de detectar, ja que fa taques blanques a les fulles i les tiges i aquestes acaben per ser recobertes pel fong. Quan la malaltia progressa les taques es fan més grans i denses i es forma un gran nombre d’espores asexuals que estenen l’oïdi per tota la planta. Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Oïdi

El Míldiu de la vid

És el més conegut. És produït pel fong Plasmopara viticola. Afecta les fulles i es raïm dels ceps. Les fulles afectades grogues fins que cauen. En el raïm, els grans, es veu el miceli dels fongs, que forma un pèl d’un color grisós … “el remei per evitar-ho (el brou bordelès, que és sulfate de coure i calç apagada) va ser descobert bastant ràpid com per evitar una nova gran crisi com la que havia produït la fil·loxera. Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADldiu

Tractaments habituals i fungicides químics.

Segons el tractament que es vol aplicar, del tipus preventiu, penetrant o sistèmic, s’usen diversos fungicides químics: sulfats amb derivats del coure, AZOXISTROBIN, CIMOXANIL, METALAXIL, FLUOPICOLIDA, són els més habituals..

Com a norma general, es podena evitar aquestes infeccions de la vinya quan els tractaments s’anticipen a la regla dels tres deus:

(three of ten) +10 cm de brot +10 l/m2 de pluja + 10º de temperatura.

Les condicions i variacions de temperatura, la salut de l’terrer i la ventilació del cep són elements clau en l’aparició de fongs i altres patògens.

tractaments ozo vinya

Quins són els avantatges de l’ozó contra el Míldiu i la Cendrosa de la Vinya?


Reducció dràstica de l’ús dels fugicides químics

Amb l’aplicació d’aigua ozonitzada com a tractament sistèmic dels ceps, es preveuran aquestes infeccions, reduïnt de manera gairebé total l’aplicació de fungicides en fulles, tronc, arrels i fruits.

Ceps més saludables

L´aigua ozonitzada té un efecte sanador i revitalitzador sobre la saba del cep, no deixan’t cap residu, ja que un cop aplicat de manera controlada, l’ozó deixarà pas a l’oxigen.

Desinfeccció ecològica amb ozó a les vinyes

Amb l’aplicació de l’agua ozonitzada al cep, mai s’afecta el vegetal en negatiu, doncs l´ozó és un desinfectant ràpid, potent, ecològic i econòmic. Aquest gas, en format de nanobombolla diluida dins l´aigua, té les propietats d´eliminar qualsevol forma biològica que actui com a patògen, donada la seva potència d´oxidació.

No precisa enmagatzemar matèries primeres químiques

L’ozonitazció de l’aigua es produeix a través de la reacció de les molècules d´oxígen quan són crakejades a través de l´equip generador d’ozó que fa que aquestes molècules adquireixin un tercer àtom d´oxigen, el qual només ser generat comença la seva destrucció i una vegada desaparegut aquest tercer àtom, la molécula torna a ser d’oxigen. Per tant estem parlant d´un procés que no consumeix cap altra producte que el mateix oxigen, i que el seu ús no genera cap residu.

Protecció durant el cicle de la viticultura

L’aplicació de l’aigua amb ozó produeix l’efecte cicatritzant i desinfectant de la planta en diverses activitats de la viticultura: la post verema, l’esporga de l’hivern, l’esporga en verd de finals de primavera i estiu.

Protecció contra un ampli espectre de patògens

Entre d´altres, l´ozó elimina virus, bacteris, fongs, gèrmens, espores, floridures, COV (compostos orgànics volàtils), ja siguin organismes de cèl.lules eucariotes o procariotes(amb o sense nucli).

L’ozó és una alternativa de protecció, prevenció i desinfecció que elimina l’ús de fungicides químics a les vinyes.

desinfecció amb ozó a les vinyes

T’ajudem a resoldre els problemes d’infeccions a les vinyes amb ozó.

fabricants generadors d'ozo

Experiència i Qualitat
Fabricants de Generadors d’ozó amb certificat CE

generadors ozo viticultura

Solucions a mida
Atenció sempre personalitzada

    RGPD: He leído la Informació sobre protecció de dades i dono el meu consentiment exprés per al tractament legítim de les meves dades personals a OZONOAPPS SL.