Tractament amb ozó per a la millora de l’ambient a incubadores d’ous del sector avícola

 

ozó per criança de pollets

 

Aquests equips d’ozó van ser instal.lats a una empresa del sector avícola, amb naus per incubació d ́ous i naixement de pollets, de diferents espècies com faisà, guatlla, perdiu, pintada, ànec, picantó, oca i gall d ́indi.

A través del nostre estandard 5 Pasos Ozonoapps® per donar solucions amb ozó en processos industrials, vàm poder aportar les millores necessàries.

 

Pas 01. Els Problemes del Procés

Ozo per reduir la mortalitat de pollets en sector avícolaMortalitat dels pollets en els processos d´incubació i naixença, causada per la presència de colònies bacteriològiques a les closques de qualsevol de les tipologies d ́ou i assegurar un ambient lliure de patògens a les sales d’incubació i de naixença dels pollets.

 

Pas 02. Anàlisi i Diagnòstic Inicial

Després d’una primera visita a les instal.lacions d’aquesta nau d’incubació i naixença de pollets, l’estudi previ va determinar que es podia tractar l’aire tant de les sales d’incubació com de les de naixença, a través de l´aplicació i control de les concentracions d’ozó a l´aire a cadascún dels processos.

Pel que fa al procés de les naus naixedores, el control d’ozó ha de ser encara més rigorós, doncs segons l ́espècie, a partir de les 24/36 hores de la disposició dels ous en aquest nou àmbit, els pollets comenten a treure el cap, tot trencant la closca amb el bec, cosa prou important perquè no es trobin patògens que els puguin fer emmalaltir ni un ambient sobrecarregat d´ozó que els faci patir.

S ́ha de tenir en compte també, que la humitat i la temperatura són en aquest pas del procés, entre un 10% i un 15% més elevades.

 

Problemes de contaminació de colonies bacteriològiques?
Sol.liciti un estudi previ d’ozonització.

Solicitar Ara

 

Pas 03. La Solució amb Ozó, by ozonoapps®

Aprofitant la canonada general d ́aire forçat enviat només a sales d ́incubació i naixença per renovació d ́aquests ambients d ́interior, vàrem injectar els conductes d ́ozó a través de turbines de mitjà abast a l ́inici d ́aquesta entrada d’aire. Amb aquest mètode es va estabiltzar l’atmosfera controlada que preteníem crear a cada sala d ́incubació a través de mesuradors digitals dels nivells d’ozó, on hi havien indicats mínims/màxims.

Pel que fa als valors de la concentració d’ozó en aquests dos àmbits, tant les sales d’incubació com de naixença, es va determinar la solució amb un límit de 0,050 ppm d’ozó constant durant els 14 dies a les incubadores i 0,025 ppm durant 3 dies a les naixedores.

 

Pas 04. Control de la Solució

A través dels indicadors, que varen ser contrastats després de diverses proves i mesuraments produïts en la primera setmana, acabada la instal.lació dels equips, es va determinar:

1. Aplicació d’ozó abans de l’entrada dels ous a les incubadores

Instalació d’un tractament de xoc amb ozó en una sala de pre-tractament situada a l’entrada dels ous a la nau, amb la finalitat d’eliminar la majoria dels patògens adquirits, tant a la granja en el moment de la posta, com en el transport.

2. Tractaments amb ozó de les zones d’incubació d’ous i naixement de pollets

ozo sector avícola

3. Ozonització d’espais contigus amb trànsit de personal de planta

Un cop aconseguida la mesura per al tractament amb ozó de les zones d’incubació i naixement de pollets, vam procedir a crear la ozonització permanent i controlada dels espais contigus amb tràfic del personal de planta, on es du a terme la neteja dels estris utilitzats en tot el procés.

Aquesta ozonització manté dues concentracions d’ozó diferents i controlades:

– 0,020 ppm durant els dos torns laborals de 8 hores, des de les 07:00h a les 23:00h.

– 0,050 ppm entre les 23:00h i 06:30h (nit i matinada), per tal de no afectar a les altres estàncies, per contaminació creuada.

4. Conductes d’admissió d’aire extern a les cambres de naixement

Es va determinar també la instal.lació de caixes de llum negra (ultraviolats) i filtratge als conductes d ́admissió d ́aire extern a les cambres de naixement, per tal d ́eliminar agents patògens que es poguessin afegir als ja habituals del procés, que tractàvem a través de l ́emissió d ́ozó, generant una atmosfera controlada.

 

Pas 05. Nou Estàndard i Millores en el Procés

Tractament i Millora d’Ambients i Superfícies amb ozó en nau d’incubació i naixement de pollets

Sistema d’eliminació de patògens amb ozó i control de les concentracions d’aquest en els ambients dels processos d’incubació i naixement de pollets.

  • Sistema d’eliminació de patògens en els conductes d’admissió d’aire extern amb filtres i tractaments ultraviolats.
  • Sistema d’eliminació de patògens amb ozó i control de les concentracions d’aquest en zones comuns i anexes als processos d’incubació i naixement de pollets.

 

Millores gràcies al Nou Procés

Amb la nostra solució a mida amb ozó per aquesta planta d’incubació i naixement de pollets s’han obtingut grans millores econòmiques i ambientals:

  • Millora del 300% de l’index de naixements, reduint la mortalitat inicial dels pollets, del 21%, al 8% després de la millora
  • Eliminació del 98,8% dels agents patògens a les sales d’incubació i naixement de pollets
  • Eliminació del 100% dels agents químics per a desinfecció en els processos incubació i naixement de pollets

Millora del 300% de la supervivència dels pollets

  • Eliminació del 100% d’olors indesitjats durant tot el procés
  • Procés 100% sota control
  • Amortització de la inversió < 2 anys

Altres aplicacions amb ozó per a granges de gallines ponedores i altres aus

Tant en granges de gallines ponedores o altres aus, el rentat de les closques dels ous amb aigua ozonitzada abans de ser col·locats en l’embalatge final, aporta un plus d’higiene i salut per prevenir contaminacions de l’ou durant el transport i la seva distribució posterior.

tractaments amb ozó en granges de pollastres

T’ajudem a Resoldre Problemes en el Sector Avícola amb els Tractaments d’Ozó

generadores de ozono fabricación y diseño local

Experiència i Qualitat
Fabricants de Generadors d’ozó amb Certificat CE

generadores de ozono soluciones a medida

Solucions a mida
Atenció sempre personalitzada

    RGPD: He llegit la Informació sobre protecció de dades i dono el meu consentiment exprès pel tractament de les meves dades personals a OZONOAPPS SL.