Què és un generador d’ozó?

Un generador d’ozó és un equip elèctric / electrònic, que basa el seu funcionament transformant part de les molècules d’O2 (oxigen) presents en l’aspiració d’aire del seu entorn més proper, en molècules de O3 (ozó), gràcies a una petita tempesta elèctrica que es produeix al seu interior, i que s’aplica al corrent d’aire aspirat.

Aquestes molècules, atacades per les descàrregues elèctriques, tenen una activitat d’oxidació infinitament més gran que les de l’oxigen en el seu estat natural, encara que per temps limitat, atès que en alguns minuts, aquestes reverteixen al seu estat original, deixant de ser ozó, per tornar a ser oxigen. El més significatiu d’aquest procés, és l’absència de residus químics ni consums de matèries primeres.

 

generadores de ozono Barcelona ozonoapps

 

Tipus de tractaments amb generadors d’ozó

Els generadors d’ozó ofereixen dos serveis d’aplicació diferenciats:

  • Tractaments de l’aire amb ozó com a biocida.
  • Tractaments de líquids amb ozó com a biocida.

 

Generadors d’ozó per a Tractaments amb ozó de l’aire.

En el cas de tractaments aeris i de superfícies amb ozó, aquest element es comporta barrejant-se en l’ambient a tractar, aconseguint així la major homogeneïtzació amb l’aire present i oxidant qualsevol tipus de substància biològica fins a l’extermini.

Generadors d’ozó per a Tractaments amb ozó per a líquids.

Pel que fa als tractaments d’ozonització en medi líquid, l’ozó s’injecta en forma de microbombolla i així entra en contacte amb el total del volum de líquid a tractar, actuant també en aquest cas com a biocida i eliminant qualsevol rastre biològic oportunista.

Generadors d’Ozó per
Tractaments Aeris

Equipos ozono para tratamientos Aéreos

L’efectivitat es pot donar bé amb injecció directa o mitjançant conduccions d’aire forçat. La difusió de l’ozó amb l’aire crea una atmosfera modificada per millorar-la, eliminant patògens.

Generadors d’Ozó per
Tractaments Líquids

Equipos de ozono tratamientos Líquidos

Són molt efectius, ja sigui a través de bombolleig, o mitjançant microdifusió. La barreja d’ozó amb l’aigua crea una amalgama suficient per tractar tot el contingut.

Condicions de seguretat en l’aplicació de tractaments d’ozó

Els tractaments d’ozó mai han de ser efectuats en presència d’humans o animals. En el cas dels operaris autoritzats que fan l’aplicació, han d’estar sempre equipats amb els EPI necessaris.

Com apliquen l’ozó els generadors o equips d’ozó?

Un cop posat en marxa, i després d’un període de temps establert amb un estudi previ, el generador d’ozó allibera els mg / m3 d’ozó necessaris, en els espais o volums a tractar, de manera diferenciada i controlada, en funció dels serveis a realitzar com a biocida:

  • Esterilización con ozono.
  • Desinfección con ozono.
  • Desodorización con ozono.
  • Higienización con ozono.

 

En el cas de tractaments aeris, un cop l’equip s’ha desconnectat automàticament, s’ha de procedir a l’obertura de l’espai després de deixar transcórrer el mateix temps de tractament d’ozó, per procedir a la ventilació de l’espai. Un cop fet tot això, l’ingrés a aquest espai és 100% segur.

En les aplicacions d’ozononización de l’aigua o altres líquids, el procés és similar i l’ozó s’injecta al líquid mitjançant processos de venturi en forma de microbombolles.

Queda clar doncs, que l’ozó és un biocida que és especialment efectiu per esterilitzar, desinfectar, higienitzar i desodoritzar, tant volums ambientals com líquids.

fabricants de generadors d’Ozó

Els nostres equips d’ozó són de fabricació i disseny local.
La nostra fàbrica s’ubica al Baix Llobregat, prop de Barcelona.

generadores ozono mantenimiento repuesto
generadores ozono mantenimiento repuesto
generadores de ozono mantenimiento repuestos

Tots els nostres clients gaudeixen d’un servei de la més alta qualitat pel que fa a la reparació, manteniment i servei de recanvis dels equips.

generadores de ozono fabricantes tecnología propia

Ens basem amb tecnologia pròpia, i no fem servir elements de producció externa.

Generadors d’Ozó ozonoapps®

ozonoapps ozono agente biocida Barcelona

Ús de l’Ozó
com a agent Biocida

L’Ozó és una substància Biocida regulada mitjançant el Biocidal Products Regulation (BPR), i l’European Chemical Agency (ECHA) – Reglament de Productes Biocides (EU) 528/2012 de el Parlament Europeu i de Consell de 22 de maig de 2012, relatiu a “la comercialització i ús dels biocides”, la finalitat és “millorar el funcionament del mercat de biocides a la UE, garantint un alt nivell de protecció per a les persones i el medi ambient”.

Necessita assessorament en l’aplicació de l’ozó?
Demani l’atenció personalitzada ozonoapps.

Sol·liciti ara una visita tècnica de ozonoapps a les seves instal·lacions.

El nostre departament tècnic li contactarà per escoltar les seves necessitats i oferir-li la millor solució amb ozó per a la seva activitat.

generadores de ozono fabricación y diseño local

Experiència i Qualitat
Som Fabricants amb Certificació CE

generadores de ozono soluciones a medida

Solucions a mida
Atenció sempre personalitzada

    RGPD: He llegit la Informació sobre protecció de dades i dono el meu consentiment exprès pel tractament de les meves dades personals a OZONOAPPS SL.